diagnostisch onderzoek ontwikkelingsprobleem

Breed diagnostisch onderzoek doen

Een breed diagnostisch onderzoek is een voorwaarde voor een persoonlijk interventieplan. Om een goed behandelplan te kunnen maken, heb je een ‘diagnostisch profiel’ van het kind nodig. Dit is een beschrijving van de situatie van het kind op het gebied van:

  • lichamelijke gezondheid;
  • sociale omgeving: zijn er in de omgeving van het kind oorzaken van stress en/of zaken die het kind juist beschermen? De omgeving kan zijn: het gezin, de buurt, de school, de opvang of andere sociale omgevingen (dit kan per cultuur verschillen)
  • mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kind. Het gaat om ontwikkeling op verschillende gebieden: als sociaal, emotioneel, spraak-taal, cognitie, motoriek;
  • relationeel: sterktes en zwaktes binnen de ouder-kindrelatie;
  • opvoedkwaliteiten binnen het gezin.

Er wordt dus breed gekeken naar de mogelijkheden en aandachtspunten van het kind binnen zijn of haar omgeving. Vaak zijn meerdere onderzoeken gedaan om tot deze beschrijving te komen.

Op basis van dit profiel wordt een behandelplan (of interventieplan) gemaakt die bij het kind past. Lees meer over het maken van een persoonlijk behandelplan en de onderdelen daarvan.

deel: