andere problemen autisme

علاج المشاكل الأخرى بجانب التوحد

Veel kinderen met autisme hebben problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. Behandeling van die problemen wordt vaak door verschillende professionals gedaan. Het is belangrijk dat elke professional weet dat het kind (kenmerken van) autisme heeft. Dan kunnen zij daar rekening mee houden. Ook is het belangrijk dat de verschillende zorgverleners die het kind behandelen goed met elkaar overleggen.

Voorbeelden van problemen en daarbij passende behandelingen zijn:

  • Problemen met het verwerken van prikkels kunnen worden behandeld bij een ergotherapeut of fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de sensorische informatieverwerking. Sensorische informatieverwerking heeft te maken met hoe onze hersenen informatie ontvangen, verwerken en reageren op prikkels vanuit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluiden, beelden, geuren, smaken en aanrakingen.
  • Problemen bij beweging. Soms beweegt een kind zich anders dan andere kinderen. Of de bewegingen ontwikkelen zich langzamer dan normaal. Dan kan dat worden behandeld bij een fysiotherapeut.
  • Voor taal- en spraakproblemen, maar ook voor eetproblemen kan een kind terecht bij een logopediste.
  • Gedragsproblemen (zoals heftige woede- of driftbuien, agressie, brutaal zijn en slecht luisteren) kunnen worden beïnvloed via ouderbegeleiding of pedagogische thuisbegeleiding. Bij ernstige gedragsproblemen kan ook onder begeleiding van een psychiater een behandeling met medicijnen worden ingezet.
  • Ontwikkelingsachterstand. Kinderen die een achterstand in de ontwikkeling hebben zullen bij het leren extra begeleiding nodig hebben. Zij kunnen baat hebben bij onderwijs speciaal voor zeer moeilijk lerende kinderen. Bijvoorbeeld bij een gespecialiseerd kinderdagcentrum (KDC), een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) of op een cluster 3 school.
  • Als een kind bijkomende medische problemen heeft, zoals epilepsie of bepaalde syndromen, dan zal hij/zij ook onder behandeling blijven van een kinderarts.
deel: