persoonlijk interventieplan autisme

Een persoonlijk interventieplan maken

Elk kind met autisme en elk gezin met een kind met autisme is uniek. Dit maakt dat interventie altijd op maat is en moet passen bij de behoeften van dit kind binnen dit gezin. Over het algemeen is de interventie gericht op:

  • het sturen van (gedrags)problemen;
  • het verbeteren van de normale ontwikkeling;
  • het zorgen dat het beter gaat met het kind en het gezin.

De doelen van de interventie verschillen per kind en gezin. Ze zijn afhankelijk van de situatie en levensfase van het kind en het gezin. De behandeling of begeleiding verschilt daarom ook per kind en gezin. Elk interventieplan is dus uniek.

Lees hier meer over het maken van een interventieplan:

deel: