Muziektherapie Papageno

Muziektherapie heeft positief effect op sociale interactie

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die een positief effect kan hebben op de sociale interactie van kinderen met autisme.

Muziektherapeuten zetten binnen de behandeling muziek in om ervaringen voor het ontwikkelingsproces van mensen op gang te brengen. Vaak gaat het om non-verbale ervaringen die een verandering tot stand kunnen brengen. De muziektherapeut zet de muzikale elementen maat, ritme, melodie, harmonie en klank in. Daarbij  maakt men gebruik van muziekinstrumenten, stem, muzikale spelvormen, improvisatie en bestaand repertoire.

Positieve invloed van muziektherapie

Er zijn verschillende – veelal buitenlandse – onderzoeken gedaan naar muziektherapie met kinderen en jongeren met autisme. Deze onderzoeken richten zich vooral op de sociale vaardigheden van de doelgroep. Ze bevestigen vaak de positieve invloed van muziektherapie .

Hoewel het positief is dat er vanuit onderzoeken een bevestiging is van de gunstige effecten van muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme, zijn er ook kritische kanttekeningen bij de wijze van onderzoek.

Binnen Stichting Papageno is een behandelmodule voor muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme ontwikkeld. Deze module toetst men in de praktijk op effectiviteit. Dertig muziektherapeuten gaan dagelijks op pad om kinderen en jongeren met autisme muziek aan te bieden in de vertrouwde thuissituatie of op school.

Met het ontwikkelen en het toetsen van de muziektherapeutische module hoopt Papageno een stap dichter bij de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van muziektherapie te komen.

Lees meer over de muziektherapie van Stichting Papageno

deel: