selectief mutisme

Gezocht: deelnemers voor onderzoek selectief mutisme

Op de Universiteit Leiden wordt een onderzoek gehouden naar de ontwikkeling van jonge kinderen met selectief mutisme. Momenteel loopt het Project Omilía: een onderzoek naar lichamelijke spanning (arousal) bij kinderen met selectief mutisme (waarbij geen sprake is van gehoorproblemen, een taalstoornis of een gedrags-of ontwikkelingsstoornis, zoals autisme). Voor dit onderzoek is men op zoek naar kinderen tussen 4 én 8 jaar met en zonder een diagnose selectief mutisme.

De meeste kinderen lukt het om taal te gebruiken om hun emoties te uiten, maar sommige kinderen durven in bepaalde situaties helemaal niet te praten. Deze groep kinderen heeft selectief mutisme. Ze spreken in sommige situaties, vaak thuis, heel goed. In andere situaties, bijvoorbeeld op school, spreken deze kinderen consequent niet. Ze blokkeren en het ‘niet praten’ lijkt onbewust hun manier te zijn om met spanning in sociale situaties om te gaan.

In het onderzoek wordt gekeken naar spanning die zich mogelijk voordoet in allerlei verschillende ‘gewone’ situaties, bijvoorbeeld bij het kijken naar filmpjes van andere kinderen die samen spelen of ruzie maken, bij het maken van een opdracht, bij het kijken naar een relaxed filmpje of als iemand het kind iets vraagt.

Wie kan meedoen aan dit onderzoek?
Voor dit onderzoek is de Universiteit van Leiden op zoek naar:

  • kinderen (+ouder) in de leeftijd van 4-8 jaar met selectief mutisme (of een zeer duidelijk vermoeden daarvan), maar zonder vastgesteld autisme;
  • kinderen (+ouder) in de leeftijd van 4-8 jaar zonder selectief mutisme of andere problematiek (voor de vergelijkingsgroep).

Voor dit onderzoek komt men thuis bij het kind en de ouder.

Lees meer over dit onderzoek in de Brochure ‘Project Omilía: Emotieregulatie in kinderen met Selectief Mutisme’

Meld je aan voor dit onderzoek >

deel: