Training en scholing

Op deze pagina vind je een overzicht van trainingen en scholingsmodules op het gebied van vroegherkenning, diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme (ASS) bij jonge kinderen. Deze trainingen kunnen je ondersteunen bij het professioneel handelen. 

Thema: vroegherkenning

Thema: diagnostiek

Thema: behandeling/begeleiding

 • VIPP-AUTI (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism)
  VIPP-AUTI is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS). VIPP-AUTI bestaat uit vijf huisbezoeken waarin filmfragmenten van ouder-kind interacties in dagelijkse- en spelsituaties gemaakt worden en met de ouders worden besproken worden. Het doel is de ouderlijke sensitiviteit voor de (vaak ongewone) signalen van het jonge kind met ASS (0-6 jaar) te vergroten. Lees meer op de website van Karakter Academie of op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Of neem contact op met Marlies Hesselink:
 • FloorPlay
  • FloorPlay: Ouders coachen
   Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. De cursist wordt sensitief voor de mogelijkheden, uitdagingen en ambivalenties bij ouders en kinderen. De cursist leert aansluiting te vinden bij ouders en kinderen en helpt ouders hun kind te begeleiden in zijn of haar spel en ontwikkeling en te reageren op het gedrag in allerlei dagelijkse situaties.
  • FloorPlay: Intensieve week
   In de intensieve FloorPlay week (4 aansluitende dagen), wordt met name gewerkt aan de hand van door de deelnemers meegebrachte casuïstiek. Er wordt steeds uitvoerig stilgestaan bij de optimale interventiewijze, die wordt afgestemd op het unieke biopsychosociale profiel van het kind om zo de ontwikkeling adequaat te ondersteunen en stimuleren. Deze stap is bedoeld voor mensen die de route tot FloorPlay-specialist volgen.
  • FloorPlay: Supervisie
   In het supervisietraject worden de deelnemers intensief begeleid bij de integratie in hun eigen begeleidings- en behandelpraktijk, van alle theoretische inzichten en praktische toepassingsmogelijkheden, waarmee zij in de workshops en cursussen hebben kennis gemaakt. Dit supervisietraject is bedoeld voor deelnemers aan het opleidingstraject tot Floorplay-specialist en die de Intensieve Week met succes hebben afgerond.
   Lees meer over de FloorPlay cursussen/opleidingen.
 • Pivotal Response Treatment (PRT)
  In deze 4-daagse cursus maak je kennis met Pivotal Response Treatment, een gedragstherapeutische behandeling die zich richt op belangrijke kernvaardigheden zoals contact maken. Je ontdekt dat door het stimuleren van kerngebieden (o.a. motivatie tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurtgedrag. Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe. Deze 4-daagse PRT-cursus leidt je op tot gecertificeerd PRT-trainer.
 • Communiceren met kinderen met autisme
  The training ‘Communiceren met kinderen met autisme’ is aan te bevelen voor leerkrachten en jeugdhulpverleners die werken met kinderen (4 – 12 jaar) met autisme (ASS). De basiskennis over ASS wordt opgefrist en van hieruit worden tips en adviezen besproken, met inbreng vanuit de groep. Daarnaast leer je wat de behandelmethode Pivotal Response Treatment (PRT) inhoudt en worden de basisprincipes en vaardigheden besproken en geoefend zodat je dit kunt gebruiken in de communicatie met kinderen met een autisme.
 • Behavioral Parent Training Groningen (BPTG)
  Voor kinderen met ASS of ADHD en gedragsproblemen. Een van de manieren om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen is door ouders een aantal gedragstherapeutische vaardigheden te leren, waarmee ze lastig gedrag van hun kind kunnen verminderen en gewenst gedrag kunnen uitbreiden. BPTG kan individueel en in een groep gegeven worden. In deze 2-daagse BPTG training wordt de Individuele versie van BPTG behandeld.
 • Live Online Learning: Omgaan met autisme in de klas
  The Live Online Learning ‘Omgaan met autisme in de klas’ bestaat uit 3 live online sessies van 1,5 uur
 • Behandeling van sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme
  Kinderen met een ASS reageren anders op prikkels dan anderen. In de cursus Behandeling van sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme leer je dit gedrag analyseren, interpreteren en vertalen naar kansen en kwetsbaarheden. Je oefent met het afstemmen van interventies op het sensorisch profiel van het kind en met het maken van een fase-interventieplan.