iBE@r

Het iBE@R-onderzoeksproject is gestart!

iBE@R: het implementatieonderzoek van de BEER-interventie (Blended E-health intervention for children at Early Risk) is in mei 2023 gestart. Het doel is om jonge kinderen die moeite hebben met sociaal contact maken sneller en makkelijker te kunnen helpen, dicht bij huis. Het liefst in alle gemeentes in Nederland.

Een belangrijk onderdeel van de hulp is de nieuwe BEER-app, die al bijna klaar is voor gebruik. In het onderzoek betrekken we informatie van ouders, BEER-hulpverleners, verwijzers, en ook beleidsmakers. De dataverzameling is inmiddels gestart en we hopen de komende twee jaar mooie inzichten te verzamelen om BEER nog beter te kunnen implementeren in het land.

Lees meer over het iBE@R-onderzoek > 

deel: