Begeleiding

  • Als ik nu met visuele ondersteuning begin, komt mijn kind er dan ooit nog vanaf?

    Visuele ondersteuning is een middel, waarbij je het gebruiken en de vorm afstemt op je kind, bijvoorbeeld pictogrammen voor het aankleden. Het doel is dat je kind begrijpt wat er verwacht wordt in een situatie, zich weer ‘veilig voelt’ en zich kan ontwikkelen. Sommige kinderen houden het hun leven nodig, andere kinderen niet of alleen in nieuwe situaties.

  • Wat kan ik als ouder doen om mijn kind te helpen?

    Kinderen met ASS hebben in de opvoeding in het algemeen baat bij structuur, voorspelbaarheid en veelal een omgeving die hen uitnodigt om meer initiatief te nemen in het contact. Er zijn trainingen die ouders kunnen ondersteunen hoe ze een kind met ASS in het dagelijks leven kunnen begeleiden en ontwikkeling kunnen stimuleren, zoals oudertrainingen of PRT.