Dr. Mirjam Pijl

Rol: lid van de projectgroep Wetenschappelijk Onderzoek
Functie: Orthopedagoog/senior-onderzoeker bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie – regio Gelderland
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK
Als orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog richt ik me op diagnostiek en behandeling van het psychisch kwetsbare jonge kind. Hierbij gaat mijn aandacht in het bijzonder uit naar de vroege interactie tussen ouder en kind.

Naast mijn taken op de klinische werkvloer, werk ik als wetenschappelijk onderzoeker bij Karakter. Deze combinatie is enorm inspirerend! De ervaringen van/met ouders en kind leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en vice versa kunnen wetenschappelijke bevindingen direct worden toegepast in de praktijk. Ik ben betrokken bij onderzoek gericht op het verbeteren van vroegtijdige signalering, diagnostiek en behandeling van ASS. Met deelname aan het netwerk hoop ik bij te dragen aan het delen van kennis en ervaringen met als uiteindelijk doel dat de zorg (op maat) voor ouders en jonge kinderen in Nederland verbetert.”