Bianca Bouman

Rol: lid van de projectgroep Scholing
Functie: GZ-psycholoog/IMH-specialist DAIMH/Floorplay specialist
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK”
“Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog en IMH-specialist bij YOUZ regio Rotterdam, daarnaast ben ik Floorplay-Specialist en in opleiding tot Theraplay Practitioner. Mijn specialisatie is het werken met gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar en autismespectrumproblematiek. Ik vind het belangrijk om met ouders samen te werken en af te stemmen op de beleving, sterke kanten en draagkracht van ouders. De ouder-kind relatie is de basis om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Mijn focus is om naast stimulering van de ontwikkeling van een jong kind, vooral ook oog te hebben voor ouders en het proces dat zij doorlopen.

Ik vind het belangrijk om aangesloten te zijn bij het landelijke netwerk om inzichten en ervaringen te delen en de kwaliteit van de zorg aan jonge kinderen met autismespectrumproblematiek te bevorderen.”