Onderwijs

  • Kan een kind met autisme naar regulier basisonderwijs?

    Ieder kind is anders. Er zijn kinderen die zich op een reguliere basisschool voldoende kunnen ontwikkelen. Andere kinderen hebben (veel) aanpassingen nodig en bezoeken een vorm van speciaal (basis)onderwijs of een behandelplek. Of een kind met ASS ook een reguliere basisschool kan (blijven) bezoeken hangt af van de specifieke problemen van het kind, bijvoorbeeld taalproblemen of leerproblemen, en de mogelijkheden van een school om passend onderwijs te bieden. Het uitzoeken van een geschikte school is dus echt maatwerk. Per regio zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgericht, die goed weten welke kind het best naar welke school toe kan gaan. Waar mogelijk wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk kinderen op een reguliere basisschool onderwijs te laten plaatsen, dit heet ‘inclusief onderwijs’.

    Lees meer tips en links over autisme en onderwijs op de website van de NVA.