psycho-educatie autisme

Psycho-educatie

Als een kind autisme heeft, begint de behandeling vaak bij psycho-educatie. Ouders krijgen dan uitleg over autisme.

Ouders kunnen psycho-educatie op verschillende manieren krijgen:

  • Individueel: de ouder krijgt één of meerdere gesprekken waarin zij uitleg krijgen over autisme (ASS).
  • Grup oturumları: de ouders nemen deel aan een oudercursus. Zij krijgen uitleg over autisme en kunnen hun ervaringen delen met andere ouders.
  • E-sağlık: De ouders leren over autisme door een cursus te volgen via internet.

Wil je als professional de ouders op weg helpen bij het vinden van informatie? Er zijn verschillende boeken, artikelen en websites met informatie over autisme die je hen kan aanbevelen. Er staat bijvoorbeeld goede informatie op de website van Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) (veya 'Hollanda Otizm Derneği') web sitesinde iyi bilgi bulabilirsiniz..

deel: