Lid worden van het AJK

Als professional kun je lid worden van de kerngroep van het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK). Je levert daarmee een actieve bijdrage aan vroegherkenning, diagnostiek en behandeling van ASS bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Op deze pagina lees je wat het lidmaatschap van het AJK inhoudt. Wil je eerst meer weten over het AJK, lees dan eerst ‘Over Autisme Jonge Kind’.

Wat is de AJK kerngroep?

De kerngroep is een belangrijk orgaan van het AJK. In de kerngroep zitten professionals vanuit de Regionale Expertise teams (RE-teams), die in de regio vroegherkenning stimuleren en samenwerken om diagnostiek en behandeling op een vergelijkbare manier vorm te geven. Vanuit ieder RE-team zijn één of meer professionals vertegenwoordigd in de AJK kerngroep.

Als lid van de kerngroep lever je een actieve bijdrage aan ontwikkeling en implementatie van producten/kennis en/of aan wetenschappelijk onderzoek (uitvoerend of in het kader van werving van participanten). Je werkt  voor een periode van ca één of twee jaar mee aan de (uitwerking van) doelstellingen van één of meer projectgroepen.

Projectgroepen

Er zijn vijf projectgroepen actief binnen het AJK:

Projectgroep Scholing
Het AJK zorgt ervoor dat professionals werkzaam in de zorg voor jonge kinderen bekend zijn met vroege signalen van ASS. Daarnaast biedt het AJK twee maal per jaar een bijscholingsochtend voor professionals.

Projectgroep Communicatie & Verbinding
De werkgroep Communicatie & Verbinding zorgt ervoor dat informatie vanuit het AJK op een aantrekkelijke manier naar buiten wordt gebracht. De website autismejongekind.nl is hierbij een belangrijk medium. De website richt zich op twee doelgroepen: professionals en ouders.

Projectgroep Interventie
Bij interventie gaat het zowel om de interventie gericht op de kernproblemen, de meer geïntegreerde ontwikkelingsgerichte therapieën als interventies gericht op co-morbide problemen (bv slaap/eet/taal-zindelijkheidsproblemen).

Projectgroep Uniforme werkwijzen
In dit project gaat het om de ontwikkelingen in verschillende regio’s met betrekking tot samenwerking tussen de SGGZ en de nulde/eerste lijn, en wat we daar samen van kunnen leren. Er wordt een ‘leidraad’ ontwikkeld ten aanzien van stappen die nodig zijn om dit op een goede manier vorm te geven. Denk hierbij bv. aan de implementatie van de BEER interventie in de verschillende regio’s. Ook houdt deze werkgroep zich bezig met de werkwijze van diagnostisch onderzoek.

Projectgroep Wetenschappelijk onderzoek en BEER
Deze werkgroep houdt zich bezig met een aantal belangrijke wetenschappelijke onderzoeken zoals vroege kenmerken van ASS – met name bij meisjes. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het verbeteren van de vroege onderkenning van autisme met behulp van de ADOS. Ook houdt deze projectgroep zich bezig met het onderzoek naar sensorische informatieverwerking bij jonge kinderen met ASS.

Je komt met de kerngroep tweemaal per jaar samen (in het Papagenohuis in Laren of online via Zoom). Tijdens deze kerngroep bijeenkomst wordt in de ochtend een inhoudelijk thema uitgediept waarbij ook professionals die geen lid zijn, welkom zijn. In de middag gaat de kerngroep uiteen in verschillende projectgroepen.

De projectgroep wordt ondersteund door een stuurgroep. De stuurgroep draagt bij aan het bepalen van de richting op het gebied van inhoud, beleid/strategie en PR/marketing. In de stuurgroep zitten twee afgevaardigden van de kerngroep, een wetenschappelijke expert, twee afgevaardigden van de Stichting Papageno en een afgevaardigde van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Kort samengevat:

Als je actief betrokken wilt zijn als lid van de kerngroep van het AJK…

  • bezoek je twee keer per jaar de informatieve netwerkbijeenkomst;
  • neem je tussendoor deel in één of meerdere van bovenstaande projectgroepen;
  • moet je naast je werk tijd vrij kunnen maken om dingen uit te werken c.q. voor te bereiden;
  • ben je werkzaam in een organisatie die regionaal een kernfunctie inneemt als het gaat om verspreiding van kennis en uitvoer van zorg op het gebied van herkenning, diagnostiek en behandeling van ASS;
  • krijg je de mogelijkheid actief deel te nemen aan scholingsactiviteiten;
  • denk je actief mee over nieuws en interessante ontwikkelingen voor de website autismejongekind.nl en de nieuwsbrief. 

Meer informatie en aanmelden

Als je denkt dat deze rol bij jou past en je wilt actief betrokken zijn bij het AJK, vul dan onderstaand formulier in. We nemen daarna contact met  je op. Heb je eerst nog vragen? Stuur dan een mail naar .

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het AJK?  Meld je aan voor de gratis digitale nieuwsbrief.

Aanmelden lidmaatschap AJK

Met dit formulier kun je je aanmelden als lid van de kerngroep van het AJK.