wat is autisme

Otizm nedir (OSB)?

Otizmli kişilerin beyinleri farklı çalışır. Bilgiyi farklı bir şekilde işlerler. Ve bu nedenle tepkileri genellikle diğer insanlardan farklı olur.

Dışarıdan, yani davranışlarından, otizmli kişilerin nasıl farklılık gösterdiğini görebilirsiniz:

  • diğer insanlarla etkileşime geçme ve sosyal durumları anlama;
  • diğer insanlarla iletişim kurma;
  • davranış veya ilgi alanlarını uyarlayabilme;
  • hareket etme.

İçeriden, yani beyin düzeyinde, otizmli biri bilgiyi daha ayrıntılı bir şekilde işler. Sonuç olarak, otizmli biri nesnelerin birbiriyle ilişkili olduğunu daha az görebilir. Bu nedenle, otizmli insanlar genellikle şunlarla mücadele eder:

  • önemli ve daha az önemli bilgi arasındaki ayrımı yapma;
  • bilgiyi işleme (daha fazla zaman alır);
  • yeni bilgiyi işleme ve uygulama (daha az uyum sağlayabilirler).

Bu sorunların nasıl ortaya çıktığı farklılık gösterir ve kişinin yaşı ve çevresine bağlıdır.

Daha fazla bilgi için:

deel: