sociale interactie kind autisme

PRT in een deeltijdsetting

Achtergrond

PRT staat voor Pivotal Response Treatment. PRT is een behandeling voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). PRT leidt tot verbeteringen op verschillende gebieden zoals taal- en communicatieve vaardigheden. Binnen Fornhese, een kinder- en jeugdpsychiatrie instelling, geeft een therapeut deze behandeling rechtstreeks aan een kind in aanwezigheid van een ouder. Daarnaast volgen ouders ook een oudergroep met eenmaal in de zes weken een bijeenkomst. Daarin staan het aanleren van de PRT-technieken centraal. Ook worden tips uitgewisseld over waar ouders tegenaan lopen in de opvoeding met een kind met een autisme spectrum stoornis.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op het effect van de toevoeging van een PRT behandelgroep op de communicatieve vaardigheden van jonge kinderen (leeftijd tussen 2 en 5 jaar) met ASS  aan de al bestaande behandeling (individuele PRT en oudertraining).

Het onderzoek

In september 2020 is binnen Fornhese een deeltijdbehandelgroep gestart voor jonge kinderen (leeftijd tussen 2 en 5 jaar) met ASS en een taalachterstand. Kinderen gaan naar deze groep náást de hierboven beschreven behandeling (namelijk individuele PRT en oudergroep). De kinderen volgen, afhankelijk van hun leeftijd, 2 tot 5 dagen PRT behandeling op de behandelgroep. De groepsleiding biedt daar continue communicatie aan het kind aan middels PRT technieken.

Het doel van het toevoegen van de deeltijdbehandeling op de bestaande behandeling is het bevorderen van de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van de kinderen. Het is een intensief behandelaanbod en vraagt veel van zowel het kind als de ouders. Een belangrijke vraag in dit onderzoek is of de toevoeging van de behandelgroep aan de bestaande behandeling (namelijk oudergroep en individuele PRT) zorgt voor een significante toename in de vaardigheden van kinderen op het gebied van taal- en communicatie, in vergelijking met de periode waarin ze de bestaande behandeling volgen. Met het beantwoorden van deze vraag is dit onderzoek relevant voor kinderen, hun ouders, het behandelteam én de financiers (gemeente).

Doelgroep

Deelnemers aan het onderzoek zijn kinderen van 2 tot en met 5 jaar met een vastgestelde ASS en een taalachterstand. De behandeling vindt plaats bij kinder- en jeugdpsychiatrie instelling Fornhese in Almere. De kinderen starten met PRT middels het bestaande aanbod (individuele PRT en oudertraining) waarna na enkele maanden (afhankelijk van de wachttijd) de groepsbehandeling wordt toegevoegd aan de behandeling.

De resultaten

Het onderzoek is gestart in september 2020. De dataverzameling duurt naar schatting tot september 2022. Na deze periode worden de resultaten gepresenteerd.

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Sanne van Gent, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist via

Onderzoeker

Sanne van Gent

deel: