autisme begeleiding gezin

Aile danışmanlığı

Een kind met autisme heeft vaak veel invloed op het gezin. Daarnaast zijn gezinnen met jonge kinderen sneller uit balans dan gezinnen met wat oudere kinderen. Dat komt, omdat een klein kind meer zorg en aandacht vraagt. Begeleiding voor het gezin kan dan nodig zijn.

Situaties waarbij extra hulp nodig is zijn bijvoorbeeld:

  • Ebeveynlerin ebeveynlikle ilgili soruları olabilir. Örneğin, diğer çocuklarıyla işe yarayan şeyin, otizmli çocuklarıyla işe yaramadığını deneyimlediklerinde
  • Ouders raken overbelast of krijgen psychische problemen, omdat ze hun kind moeilijk kunnen aansturen. Soms is het dan nodig om eerst aandacht te hebben voor die overbelasting. Bijvoorbeeld door opvang te regelen in de directe omgeving of gespecialiseerde opvang voor het kind met autisme. Wat hiervoor de mogelijkheden zijn, is sterk wisselend per gemeente. Het advies is om via een buurt of sociaal team binnen je gemeente te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
  • Broertjes en zusjes hebben last van de gedragsproblemen van het kind met autisme. Zij kunnen ook hulp nodig hebben.
  • Ebeveynler ilişki sorunları yaşamışlarsa, bu durum dikkat gerektirir.

De volgende behandeling of begeleiding voor het gezin is mogelijk:

  • Çocuk-ebeveyn tedavisi. Deze behandeling is gericht op het verbeteren van het contact tussen de ouders en het kind. Zij komen soms in een negatieve spiraal terecht. Een professional kan hen helpen om een gezonde ouder-kind relatie op te bouwen. Ook kan de professional adviezen geven. Bijvoorbeeld over het structureren en begrenzen van het gedrag van het kind.
  • Ouderbegeleiding. Dit zijn gesprekken waarin de ouders samen met de hulpverlener proberen er achter te komen waar bepaald gedrag van het kind vandaan komt. Ze bespreken samen hoe het misschien beter kan gaan.
  • Sistemik danışmanlık.Bu danışmanlık, aile içindeki ilişkilerin bozulduğu durumlarda gereklidir. Bu, ebeveynler arasındaki ilişkiyi, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi veya kardeşler arasındaki ilişkiyi ilgilendirebilir. Birkaç aile üyesi otizm (veya diğer gelişimsel problemler) belirtileri gösteriyorsa, bunu dikkate almak önemlidir.
  • Begeleiding thuis. De hulpverlener komt dan thuis langs bij het gezin. Door te werken met videobeelden krijgen de ouder en de hulpverlener beter zicht op gedragspatronen en op de wisselwerking tussen de ouders en het kind.
deel: