Klachtenprocedure cursus

Indien er sprake is van een klacht, kun je contact op te nemen met de Stichting Autisme Jonge Kind () met uitleg van het probleem en/of voor het maken van een telefonische afspraak.

Formele schriftelijke klacht
Als je probleem na een gesprek niet is opgelost of als het probleem zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, dan kun je een formele klacht online indienen. Gebruik hiervoor onderstaand klachtenformulier. Je ontvangt na verzending automatisch een ontvangstbevestiging.

Hoeveel tijd heb ik om een klacht in te dienen?
Klachten dienen binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na levering van diensten te worden gemeld aan het AJK.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de trainer van de cursus op de hoogte gesteld.

Stappenplan bij melden van een klacht

 • Je verzendt de klacht via onderstaand klachtenformulier en ontvangt na inzending een ontvangstbevestiging.
 • De klacht wordt ontvangen door de coördinator van het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK).
 • De coördinator vraagt – indien nodig – om meer informatie.
 • Je klacht wordt doorgestuurd naar stuurgroep van het AJK.
 • De stuurgroep neemt in alle gevallen contact op met degene die de klacht meldt.
 • De stuurgroep beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten.
 • De stuurgroep bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de betrokken trainer.
 • De stuurgroep neemt een definitief standpunt in.
 • De stuurgroep informeert aan degene die de klacht meldt binnen 30 dagen na melding schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij/zij tot dit standpunt komt.
 • De coördinator van het AJK zorgt voor een correcte registratie in de klachtenadministratie.

Wat registreren wij van de klacht?
De coördinator van het AJK houdt van de klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats van degene die de klacht meldt
 • Samenvatting van de klacht.
 • Een nadere omschrijving van de klacht.
 • De indieningsdatum van de klacht.
 • De naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert.
 • De opleidingsactiviteit.
 • De gevoerde correspondentie over de klacht.
 • De status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).
 • De datum en wijze van afhandeling van de klacht.
 • De eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond).

Wij bewaren de administratie van de klacht tot één jaar na afhandeling. Je kunt tijdens de behandeling van de klacht, maar ook daarna, je gegevens opvragen uit de klachtenadministratie bij de coördinator van het AJK.

Wat kun je doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?
Als de klacht ongegrond wordt verklaard en je bent het daar niet mee eens of als je het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kun je je u zich tot  de civiele rechter.

Het AJK vindt het belangrijk om met u te komen tot een goede oplossing.

Meldingsformulier voor een klacht