Diagnostiek

 • Waar bestaat autismediagnostiek uit bij jonge kinderen?

  De autismediagnostiek bij peuters is complex, maar zeker niet onmogelijk. Deze dient door een expertisecentrum op dit gebied te worden uitgevoerd (zie overzicht van expertiseteams op Autismejongekind.nl). De diagnostiek bestaat standaard uit een klachtenanamnese (t.a.v. ontwikkeling, joint attention, executief functioneren en prikkelverwerking), gedragsobservaties, informatie uit het tweede milieu en een niveaubepaling. Herhaling van diagnostiek in de loop van de jaren wordt aanbevolen. Lees meer over het diagnostiektraject.

  Bron: Blijd-Hoogewys, E.M.A., van der Horn, M.J., Buruma, M.E., van Daalen, E., Pijl, M.K.J., den Uijl-Ohlsen, I., Servatius-Oosterling, I.J., Dietz, C., & de Bildt, A. (2017). Snel in actie komen bij een vermoeden van autisme. De beste aanpak om ASS bij jonge kinderen vast te stellen. Kind & Adolescent Praktijk, 16(4), 16-23.

 • Vanaf welke leeftijd kan autisme worden vastgesteld?

  Vanaf een leeftijd van 24 maanden is de diagnose ASS betrouwbaar te stellen. Belangrijker is echter dat tijdige herkenning van achterstanden in de sociale en emotionele ontwikkeling, zodat bijtijds passende hulp geboden kan worden. Lees hier meer over waarom vroegherkenning zo belangrijk is.

 • Is het nodig dat het intelligentieniveau van mijn kind wordt onderzocht tijdens het onderzoek naar autisme?

  Onderzoek naar het intelligentieniveau helpt om in te kunnen schatten welke soort informatie een kind wel of niet begrijpt, en welke hulp past bij het begripsniveau van het kind. Zodat het kind niet teveel belast wordt met opdrachten en taken, of daarin juist te weinig uitdaging krijgt. Om het intelligentieniveau bij kinderen te kunnen bepalen zijn diverse testen ontwikkeld, waaronder de Vineland, SON-R, BSID, WISC. Dit intelligentieonderzoek is onderdeel van een veel breder onderzoek naar de ontwikkeling van een kind. Belangrijk hierbij is dat dit onderzoek wordt uitgevoerd wordt door een professional met een rijke ervaring met diagnostiek van autisme en ontwikkelingsvoorsprongen en -achterstanden bij jonge kinderen.

 • Heeft het wel zin om jonge kinderen te onderzoeken op ASS, ze zijn immers nog in ontwikkeling?

  Vroegsignalering van ASS bij kinderen is van belang om de problematiek te verminderen en de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Het kind en zijn of haar familie kan hierdoor zo vroeg mogelijk beginnen met de behandeling en begeleiding (Gezondheidsraad, 2009).

 • Is de diagnose ASS of autisme levenslang?

  ASS wordt meestal gezien als een levenslange diagnose. Wel treden er in de loop van de verschillende ontwikkelingsfasen vaak verschuivingen op in het klinisch beeld en zijn er kinderen die na een periode buiten de classificatie ASS kunnen vallen (Helt, et al., 2008). Lees meer hierover op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en in de Zorgstandaard Autisme.