Sapiens onderzoek

Sapiens onderzoek

Achtergrond

Het Sapiens onderzoek is een onderzoek naar de cognitieve- en hersenprocessen bij jonge kinderen die zich mogelijk anders ontwikkelen op het gebied van sociaal gedrag, communicatie en spel.

Doel

Het doel van het onderzoek is beter inzicht te krijgen in hoe autisme vroeg in de kindertijd zich openbaart en hoe de hersenen van jonge kinderen die (mogelijk) autisme hebben, zich ontwikkelen. Dit onderzoek draagt uiteindelijk hopelijk bij aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling voor deze kinderen.

Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.

Doelgroep

Het onderzoek is bedoeld voor jonge kinderen tussen 18 en 36 maanden met problemen op het gebied van sociaal gedrag, communicatie en spel. Als een kind een score heeft van 3 of meer op de CoSos vragenlijst kan een kind in aanmerking komen voor deelname.

Wat houdt deelname in?

Je brengt met je kind twee of soms drie keer een bezoek aan het Baby & Child Research Center en het Donders Center for Cognitive Neuroimaging van het Radboud in Nijmegen. Deelname aan dit onderzoek houdt in:

  • Je vult thuis online vragenlijsten in;
  • We brengen sociaal gedrag, taal en communicatie, en spel in kaart door middel van observatie en testonderzoek;
  • We brengen oogbewegingen van het kind in kaart (door middel van eye-tracking) terwijl het kind naar bewegende beelden op een beeldscherm kijkt;
  • We meten hersenactiviteit met behulp van EEG-onderzoek.

De eerste onderzoeken vinden plaats als het kindje ongeveer 18 tot 36 maanden oud is. Als het kind 3 jaar is zal het nog een keer uitgenodigd worden voor een vervolgonderzoek.

Meer informatie over deelname

Heb je interesse om met je kind mee te doen aan dit onderzoek of wil je vrijblijvend meer informatie? Stuur dan een mail naar

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit:

Prof. Dr. Jan Buitelaar
Prof. Dr. Sabine Hunnius
Dr. Manon Krol
Kloe Fico, PhD student
deel: