drs. Marrit Buruma

Rol: lid van de projectgroep Uniforme werkwijzen
Functie: Orthopedagoog / PhD-student Inter-psy – Groningen
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen aan het AJK
“Ik heb veel ervaring in de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen (0-6 jaar) met autisme, met specifieke aandacht voor meisjes met autisme. Mijn drijfveer voor deelname aan het AJK is dat ik het belangrijk vind om kennis te bundelen, te verspreiden en te verbeteren, om zo ouders en hun kinderen zo goed mogelijk samen te kunnen helpen.”