Rianne de Vries-Schuurman, MSc.

Rol: lid van de projectgroep Scholing
Functie: GZ-psycholoog
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK
“Ik heb afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen zowel diagnostiek als behandeling bij (ook hele jonge) kinderen met (vermoedens van) een autismespectrumstoornis (ASS). Prachtig werk! In gesprekken met ouders van de wat oudere kinderen en jongeren komt echter regelmatig naar voren dat ouders zich al vroeg zorgen maakten over het gedrag en de ontwikkeling van hun kind, maar hierin niet serieus (genoeg) genomen werden of de kenmerken van ASS niet werden herkend. En dat terwijl er juist op hele jonge leeftijd al veel effect kan worden bereikt, bijvoorbeeld door het inzetten van Pivotal Response Treatment. Dat maakt dat ik mij graag inzet voor het vergroten van de bekendheid en kennis van autisme bij het jonge kind.”