drs. Jeanine Nuijten

Rol: lid van de projectgroep Scholing
Functie: GZ-psycholoog, IMH-specialist DAIMH bij GGZ Breburg
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK
“Ik ben gezondheidszorgpsycholoog bij sggz-Breburg regio Breda. Mijn specialisaties bij het jonge kind  zijn infant mental health, psychodiagnostiek, ouder-kindbehandeling w.o. Floorplay en (preverbaal) EMDR.

Vroegdiagnostiek, psycho-educatie en specifieke behandeling doen er bij een autismespectrumstoornis (ASS) écht toe. Hoe eerder ASS onderkend wordt, des te effectiever en preventiever ouders en hun jonge kind geholpen kunnen worden. Ouders voelen zich erdoor erkend en leren hun kind beter begrijpen en stimuleren. Door deelname aan het landelijk netwerk draag ik mijn steentje bij aan de brug tussen ‘nationaal’ en ‘regionaal’. Wat is nodig voor het werken met jonge ASS-cliënten? Hoe vertalen we wetenschappelijke uitkomsten naar de praktijk? Hoe kunnen we landelijke expertise inbrengen ter deskundigheidsbevordering in onze eigen regio? Ik help graag mee om deze vragen te beantwoorden, zodat steeds meer jonge kinderen en hun ouders ervan kunnen profiteren.”