behandelvormen autisme kind

Behandelingen gericht op de ontwikkeling van het kind

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van autisme gericht op de ontwikkeling van het kind. Hiervoor zijn verschillende vormen van behandeling beschikbaar in Nederland.

De meeste behandelingen zijn gericht op het stimuleren van de normale ontwikkeling. Deze vormen van behandeling zijn speciaal gericht op gebieden die kwetsbaar zijn bij kinderen met autisme: contact, communicatie, spel en flexibiliteit.

Vaak worden deze behandelvormen gebruikt binnen ouder-kind behandelingen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Sam. Soms wordt een bepaalde behandeling ook gebruikt binnen een school of dagbehandelingsvoorziening.

Voorbeelden van behandelingen die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind zijn:

  • اللعب في الساحة richt zich vooral op het versterken van de betrokkenheid en gerichtheid van het kind op zijn/haar omgeving.
  • Door PRT (Pivotal Response Treatment) leert het kind initiatief te nemen in het contact met een ander (zie ook de lijst met gecertificeerde PRT-Trainers).
  • VIPP-AUTI richt zich op de ouders. Zij leren hier meer over autisme, maar ook over het herkennen van autismekenmerken bij hun eigen kind. Via huisbezoeken worden filmfragmenten van interacties tussen de ouder(s) en het kind gemaakt en besproken.
  • ABA (Applied Behavior Analysis) richt zich op het aanleren van functionele vaardigheden, met als doel het stimuleren van de algehele ontwikkeling
  • Bij Contactgericht spelen en leren krijgen de ouders handvatten om hun kind te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Contact vormt hierbij de basis.
  • Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode om kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking in een gestructureerde en één-op-één situatie vaardigheden op verschillende gebieden aan te leren.
  • Jasper-training richt zich op het bevorderen van gedeelde aandacht (joint attention), spel en emotieregulatie bij jonge kinderen. Dit stimuleert de taal-, communicatie- en sociale ontwikkeling van het kind.
  • Theraplay is een speelse behandelvorm om de band tussen ouder en kind te verstevigen;
  • Ook bewegingstherapie, zoals PMT (psychomotorische therapie) en muziektherapie, kunnen helpen de ontwikkeling van het kind met autisme te stimuleren.

De behandelaar overlegt met de ouders welke behandeling het beste aansluit bij het kind. De keuze voor een behandeling is uiteraard ook afhankelijk van de beschikbaarheid in de regio waar het kind woont.

deel: