SCOPE onderzoek

SCOPE onderzoek

Achtergrond

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een jong kind is meestal niet meteen duidelijk wat er aan de hand is. Vaak wacht men de ontwikkeling van een kind af. Maar zo vroeg mogelijk de juiste hulp aanbieden kan veel problemen voorkomen. Daarom is er een nieuwe interventie ontwikkeld: de BEER interventie. In het SCOPE onderzoek (Social Communication Program supported by E-health) wordt uitgezocht of de BEER interventie effectief is.

BEER staat voor Blended E-health for children at Early Risk. Het is een vorm van hulp aan ouders en hele jonge kinderen (12-36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag. De BEER interventie richt zich onder andere op ouders en hun kinderen waarbij nog onduidelijk is wat er precies aan de hand is. BEER is vooral passend bij kinderen die nog niet doorverwezen zijn voor bijvoorbeeld diagnostiek.

Doel

Het SCOPE onderzoek brengt de effectiviteit van de nieuwe BEER interventie in kaart en vergelijkt deze met de gebruikelijke zorg. 44 Gezinnen ontvangen de BEER interventie en 44 gezinnen ontvangen de gebruikelijke zorg. De effectiviteit wordt gemeten op de volgende gebieden: 

  1. de ontwikkeling van het kind op het gebied van sociale interactie/communicatie;
  2. de dagelijkse omgang tussen ouders en kind;
  3. de tevredenheid met de zorg.

Doelgroep

Het onderzoek loopt momenteel in de regio Nijmegen en omstreken. Kinderen die voldoen aan de volgende criteria kunnen deelnemen aan het onderzoek:

  • ouders of zorgprofessionals bij het consultatiebureau hebben zorgen over de sociaal-communicatieve ontwikkeling van het kind;
  • het kind is tussen de 12-30 maanden oud;
  • tenminste een van de ouders spreekt en begrijpt de Nederlandse taal voldoende.

Wat houdt deelname in?

Wanneer een ouder met een kind deelneemt aan het onderzoek betekent dat dat er op drie momenten informatie wordt verzameld. Er wordt informatie verzameld aan de hand van een paar vragenlijsten en een aantal gedragsobservaties vindt thuis plaats.

Meer informatie over deelname

Consultatiebureaus verwijzen kinderen door voor deelname aan dit onderzoek. Ouders bepalen zelf of zij wel of niet willen deelnemen met hun kind. Op basis van de locatie van het consultatiebureau worden de gezinnen ingedeeld in een van de twee groepen: de BEER groep of de gebruikelijke zorg groep. Wilt u een kind aanmelden uit een andere regio? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Michelle Snijder, orthopedagoog en onderzoeker via .

Aanmeldingsformulier

Heeft u interesse in deelname in het SCOPE onderzoek en wilt u meer informatie? Vul dan onderstaand aanmeldformulier. Iemand van het onderzoeksteam neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • شهر شرطة مائلة يوم شرطة مائلة سنة

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit:

Prof. Dr. Jan Buitelaar, hoofdonderzoeker
Dr. Iris Servatius-Oosterling, projectleider
Michelle Snijder, uitvoerend onderzoeker

Fase van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden eind 2023 verwacht.

Samenwerking

Het SCOPE onderzoek wordt uitgevoerd door Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de GGD Gelderland Zuid.

deel: