diagnose autisme door onderzoek

Diagnostiek autisme bij jonge kinderen

Als je het vermoeden hebt dat een jong kind autisme of een ander ontwikkelingsprobleem heeft, kan je het doorverwijzen voor verder onderzoek. Je verwijst dan naar een speciaal centrum voor diagnostiek. Een professional voert gesprekken met ouders en kind en doet onderzoek. Daarna maakt de professional een behandelplan dat past bij de situatie van het kind.

Wat is diagnostiek?

Diagnostiek is het proces van informatieverzameling van de aanwezige problemen met het doel om tot een op maat afgestemd behandelplan te komen. Het onderzoekt bijvoorbeeld of een kind een ontwikkelingsstoornis heeft (bijvoorbeeld autisme). De diagnostiek wordt uitgevoerd door een professional, die gesprekken voert met de ouders/verzorgers van het kind en kijkt naar het gedrag van het kind zelf.

Hij/zij kijkt niet alleen naar de sterke zwakke kanten van de ontwikkeling van een kind. maar ook naar de omgeving waarin het kind opgroeit. Er kan daarnaast ook een observatie op de peuterspeelplaats of het dagverblijf plaatsvinden. Er wordt naar uiteenlopende activiteiten van het kind gekeken, bijvoorbeeld hoe het kind contact maakt en hoe het kind speelt. Ook kunnen vragenlijsten aan de ouders worden voorgelegd. Het doel van diagnostiek is om voor elk kind een eigen behandelplan te maken.

Wie doet de diagnostiek?

Bij een vermoeden van een ontwikkelstoornis bij een jong kind wordt de diagnostiek uitgevoerd door professionals die werken in een gespecialiseerd centrum voor jonge kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • een kinderpsychiater;
  • een klinisch psycholoog;
  • een gz-psycholoog diagnostiek.

Verder lezen over diagnostiek

deel: