AJK Netwerkpartner Corinne Vlamings
Corinne Vlamings: ‘Kinderen die heel vroeg worden behandeld, maken een positievere ontwikkeling door’ (foto: Joris den Blaauwen)

AJK Netwerkpartner Corinne Vlamings

Corinne Vlamings is kinder- en jeugdpsychiater bij GGzE (regio Eindhoven en De Kempen). Zij werkt voornamelijk met de groep 0- tot 6-jarigen in haar regio. Binnen het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) is zij co-leider van de werkgroep Vroege Herkenning en Screening.

Corinne: ‘In mijn werk ben ik dagelijks bezig met diagnostiek en behandeling van jonge kinderen en daarnaast met consultaties binnen de jeugdzorg en de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als er zorgen zijn over kinderen tussen de 0 en 6 jaar in onze regio, wordt er met mij overlegd, voer ik het eerste gesprek en wordt bij ons de diagnostiek in gang gezet als dat een vraag van ouders is. Daarvoor is het van belang dat onder anderen jeugdartsen van het consultatiebureau de kinderen screenen op de alarmsignalen van autisme. Dan kun je denken aan niet gedag zwaaien, niet brabbelen op de leeftijd van 1 jaar en met 2 jaar geen zinnetjes van twee woorden spreken. Natuurlijk moet altijd eerst goed bekeken worden of een kind wel goed kan zien en horen. Als dit allemaal goed zit en toch dit soort alarmsignalen aanwezig zijn bij een kind, vullen de artsen speciale vragenlijsten in. Als een kind op minimaal drie van de veertien items uitvalt, dan verwijzen zij door naar ons.

Vroege herkenning

Uit onderzoek blijkt dat hoe vroeger je erbij bent, hoe plastischer de hersenen nog zijn en hoe beter interventies uitpakken. Kinderen die heel vroeg worden behandeld, maken een positievere ontwikkeling door. Met minder starheid, betere interactie en betere communicatieve vaardigheden. Met onze werkgroep richten wij ons dus op de vroege herkenning van autisme, zodat kinderen zo snel mogelijk een interventie kunnen krijgen. De afgelopen twee jaar hebben we alle powerpointpresentaties verzameld die onze deelnemers aan het expertisenetwerk zelf hadden gemaakt over vroege herkenning. Van al die verschillende presentaties hebben we één grote presentatie gemaakt die gegeven kan worden door onze experts aan jeugdartsen en scholen, zodat er meer eenvormigheid komt in Nederland op dit gebied: dit is wat wij zien als vroege herkenning.

‘Als het echt autisme is, komt dat niet vanzelf goed’

Snel specialistisch kijken

Momenteel zijn we bezig met een website voor ouders. Als zij zich zorgen maken, kunnen ze op onze site gedegen informatie vinden of hun zorgen wel of niet terecht zijn, en wat de volgende stappen zijn. Daarnaast schrijven we op dit moment met de werkgroep Vroege Herkenning een wetenschappelijk artikel, zodat ook in de eerste lijn meer bekendheid komt en waarin  het belang van vroege herkenning en vroege behandeling worden benadrukt. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal in hetzelfde tempo, en soms wordt gedacht: het komt wel goed. Maar als het echt autisme is, dan komt dat niet vanzelf goed. Het is zeker bij autisme echt belangrijk om snel specialistisch te kijken en als het nodig is gerichte hulp te bieden. Blijkt er na onderzoek geen sprake van autisme, dan kunnen ouders daarin gerustgesteld worden en kan met hen gekeken worden welke ondersteuning zij en hun kind nodig hebben.

Meer gezamenlijkheid

Helaas is de zorg die je kunt krijgen in Nederland nog erg afhankelijk van waar je woont. Er is nog niet over het hele land een goede dekking wat betreft diagnostiek en behandeling. Door dit expertisenetwerk delen we onze kennis en ervaringen, en daardoor hebben we op den duur hopelijk een aanzuigende werking op regio’s waaruit nu nog weinig experts deelnemen. Met als uiteindelijke doel meer gezamenlijkheid en eenduidigheid in de zorg, voor iedereen.’

(Interview: Anouk van Westerloo. Fotografie: Joris den Blaauwen)

deel: