Pip onderzoek

PIP onderzoek

Achtergrond

PIP staat voor ‘Preschool Brain Imaging and Behaviour Project’. Het PIP onderzoek brengt de verschillen in hersenontwikkeling en gedrag bij een grote groep jonge kinderen in kaart met als doel: beter begrijpen wat de impact is van deze verschillen op het ontstaan van ontwikkelingsproblemen zoals ASS, ADHD en een ontwikkelingsachterstand. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot Europees onderzoeksproject en wordt in totaal in vijf onderzoekscentra in Europa uitgevoerd om zo tot een grote groep kinderen met verschillende achtergronden te komen.

Doel

De resultaten van dit onderzoek kunnen in de toekomst helpend zijn bij een vroegere diagnose en betere behandeling en begeleiding voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Doelgroep

De volgende doelgroepen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek:

  • kinderen tussen de 2,5 en 4,5 jaar die zich op gewone wijze ontwikkelen;
  • kinderen tussen de 3 en 4,5 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) diagnose en/of een ontwikkelingsachterstand;
  • kinderen tussen de 4 en 5,5 jaar met een ADHD diagnose.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan het PIP onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten en drie dagdelen aanwezig zijn op het Radboud onderzoekscentrum in Nijmegen, verspreid over twee of drie bezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt er een ontwikkelingstest afgenomen om te kijken naar de vaardigheden van het kind, onder andere op het gebied van taal en fijne motoriek en spelen de deelnemende kinderen een aantal interactieve (tablet)spelletjes die inzicht geven in het gedrag en de cognitieve vaardigheden. Verder wordt er met behulp van eye-tracking naar oogbewegingen gekeken en wordt door middel van EEG de hersenactiviteit gemeten terwijl het kind naar filmpjes kijkt. Naast deze metingen is er nog een optie om speeksel af te geven voor genetische analyses.

Tot slot is het kind een avond welkom op het onderzoekscentrum voor een hersenscan (MRI) die tijdens de natuurlijke slaap wordt gemaakt (bij een grote reisafstand wordt een hotelovernachting verzorgd).  MRI is veilig en niet-invasief. Een MRI-scan is alleen mogelijk indien het kind geen metaal in het lichaam heeft (bijvoorbeeld pinnen of implantaten na een operatie) vanwege de magnetische werking van de scanner. Tijdens het maken van de scan mag de ouder bij het kind blijven en is het van belang dat het kind 45 minuten in slaap blijft.

Het is wenselijk de metingen en vragenlijsten een jaar later nog eens af te nemen. Na twee jaar worden ouders  gevraagd om nog één laatste keer de vragenlijsten in te vullen om zo een goed beeld van de ontwikkeling van het kind te krijgen. Voor elk van de drie onderzoeksmomenten wordt er apart om toestemming voor deelname gevraagd. Bij kinderen met ADHD vervalt het eerste onderzoeksmoment.

Voor deelname aan het onderzoek krijgt men een vergoeding en een rapportage van de ontwikkelingstesten die zijn afgenomen. Ook krijgen deelnemers de reis- en parkeerkosten vergoed en mag het kind na afloop van het onderzoek een cadeautje uitzoeken.

Meer informatie over deelname

Het onderzoek vindt plaats bij het Baby & Child Research Center en het Donders Center for Cognitive Neuroimaging van het Radboud in Nijmegen.

Lees ook het interview met professor dr. Jan Buitelaar: ‘Hersenonderzoek  naar ontwikkeling van autisme’.

Lijkt het je leuk om met je kind mee te doen aan dit onderzoek of wil je vrijblijvend meer informatie? Stuur dan een mail naar

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit de volgende leden:

Dr. Manon Krol
Postdoctoraal onderzoeker

Dr. Jill Naaijen
Postdoctoraal onderzoeker

Eline van Petersen
Onderzoeksassistent

Anouk Dykstra
Onderzoeksassistent

Kim Lamers
Onderzoeksassistent

viola hollestein

Viola Hollestein
PhD student

Johanna Harder
Onderzoeksassistent

Marije Mars
Onderzoeksassistent

Lucas Geelen
Onderzoeksassistent

Professor Jan Buitelaar
Hoofdonderzoeker

Professor Sabine Hunnius
Hoofdonderzoeker

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door onderstaande organisaties:

              

deel: