Manon de Korte

 

Rol: lid van de projectgroep Wetenschappelijk Onderzoek
Functie: Apanta GGZ
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen aan het AJK
Als GZ-psycholoog en onderzoeker probeer ik verbinding te zoeken tussen inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek en de waarde hiervan voor de zorg in de dagelijkse praktijk. Mijn affiniteit ligt bij het verbeteren van de vroegsignalering, diagnostiek en behandelmogelijkheden voor kinderen met autisme. Specifiek heb ik onderzoek gedaan naar de ervaringen en effectiviteit van Pivotal Response Treatment (PRT). Ik vind het belangrijk om via deelname aan het AJK netwerk kennis en ervaringen te delen en zo de zorg voor kwetsbare kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun ouders te optimaliseren.”