Eline Ruigrok

Rol: lid van de projectgroep Scholing
Functie: Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK”
“Sinds mijn stage bij een specialistisch centrum voor de diagnostiek en behandeling van autisme bij jonge kinderen, is mijn interesse gewekt. Nog steeds werk ik met veel plezier met (voornamelijk) de jongste doelgroep met (een vermoeden van) autisme. Graag wil ik een bijdrage leveren aan de verbetering van de samenwerking tussen verschillende hulpverleningspartners en de verspreiding en ontwikkeling van kennis en kunde, zodat we de beste kwaliteit van zorg kunnen bieden. Dit past binnen de huidige visie van PEP Junior, namelijk het verbeteren van de samenwerking tussen de ketenpartners, maar juist ook het voorveld (crèches, consultatiebureau-artsen etc.).