Vroegherkenning en screening
screenshot uit de film 'is mijn kind anders?'

Vroegherkenning en screening

In de film ‘Is mijn kind anders?’ vertellen ouders, een jeugdarts, een huisarts en experts op het gebied van Autisme bij Jonge Kinderen over waarom vroegtijdige hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders zo belangrijk is:

Naast deze voorlichtingsfilm, vindt u op Autismejongekind.nl veel informatie op het gebied van vroegherkenning, screening en diagnostiek. Deze informatie is  bedoeld voor een brede groep professionals die betrokken zijn bij jonge kinderen (0 – 6 jaar) zoals: jeugdartsen, huisartsen of medisch specialisten; paramedici zoals psychologen / orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten; leidsters van peuterspeelzalen / dagverblijven en leerkrachten in het kleuteronderwijs; en medewerkers van sociale wijkteams of Integrale Vroeghulp.

Onder andere de volgende vragen komen hierbij aan bod:

deel: