Peter Brouwers

Een van de voorbeeldillustraties uit de vragenlijst: dit meisje reageert niet wanneer haar moeder binnenkomt en tegen haar praat
(illustratie: Peter Brouwer)