boek autisme bij kinderen

Autisme bij kinderen – Signalering, diagnostiek en behandeling

Afgelopen zomer verscheen het boek ‘Autisme bij kinderen – Signalering, diagnostiek en behandeling’. Dit boek helpt professionals bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van een kind met (een vermoeden van) autisme, en zijn of haar gezin.

In het boek lees je op heldere wijze de meest actuele informatie vanuit de wetenschap en de praktijk over (vroeg)herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding van autisme. Het traject van eerste signalen naar diagnostiek en behandeling wordt aan de hand van zeven casussen uitgewerkt en onderbouwd.

Aan het boek werkten diverse professionals mee die ook verbonden zijn aan het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind (AJK), onder wie Annelies de Bildt, Iris Servatius-Oosterling en Maretha de Jonge. Tijdens de Netwerkbijeenkomst van het AJK in oktober overhandigde Annelies de Bildt het boek aan Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes.

boek autisme bij kinderen Ina van Berckelaer-Onnes

Meer informatie en bestellen?

deel: