dr. Rob Rieken

Rol: lid van de projectgroep Uniforme werkwijzen
Functie: Kinder- en Jeugdpsychiater, IMH specialist DAIMH bij Erasmus MC – Sophia – Rotterdam
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen aan het AJK
“Ik werk als medisch coördinator van het IMH team in het Erasmus MC – Sophia. Wij krijgen verwijzingen vanuit de medisch specialisten in ons kinderziekenhuis, maar ook vanuit de regio. Onze expertise is gelegen in de combinatie van psychiatrie en somatiek. Wij zien veel jonge kinderen met zeldzame syndromen vanuit het ziekenhuis, die verdacht worden van een autisme spectrum stoornis. Daarnaast is vaak ook sprake van een globale ontwikkelingsachterstand en ernstige regulatieproblemen. Al met al een bijzonder aangedane groep kinderen, waarbij het autisme een grote rol speelt. Daarnaast zien we ook vaak (extreem) prematuur geboren kinderen of kinderen met neurologische problemen (zoals epilepsie), die worden verwezen met de vraag voor diagnostiek naar een autisme spectrum stoornis.

Mijn deelname aan het expertisenetwerk AJK is erop gericht met elkaar zoveel mogelijk kennis op te doen en te delen rondom de diagnostiek en behandeling van autisme bij het jonge kind middels uitwisseling van die kennis binnen het netwerk en (samenwerking in) wetenschappelijk onderzoek.”