webinar vroegsignalering autisme

Webinar ‘Vroegsignalering van Autisme Spectrum Stoornissen’

Veel kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op z’n vroegst pas rond de kleutertijd of nog later in zorg. Het gevolg is dat ontwikkelingskansen onbenut blijven. Op donderdagavond 4 november verzorgen Jorinda Franken, psycholoog, en Mirjam Pijl, orthopedagoog/senior-onderzoeker, een webinar over dit actuele onderwerp. Rode draad is het optimaliseren van de ontwikkelingskansen voor jonge kinderen met ASS.

Tijdens het webinar nemen Jorinda en Mirjam je mee in de ontstaansgeschiedenis en het belang van vroegherkenning. Kenmerken van autisme kun je vaak al in de peutertijd herkennen, maar het op de juiste wijze interpreteren van deze vroege signalen kan ingewikkeld zijn. Als deze signalen al op jonge leeftijd worden herkend, kan men tijdig passende zorg voor kind en ouders opstarten.

Naast de alarmsignalen krijg je in dit webinar uitleg over het gebruik van de CoSoS vragenlijst. Dit is een screeningsinstrument dat zowel ouders als professionals kan helpen om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Ook maak je kennis met enkele vroeginterventies om jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ouders te ondersteunen.

Tijdens het webinar maken Jorinda en Mirjam gebruik van videobeelden en nemen ze de deelnemers mee in het toepassen van het screeningsinstrument. Het webinar heeft een interactief karakter en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Praktische gegevens

Doelgroep: huisartsen, medewerkers POH-GGZ, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Datum: donderdagavond 4 november
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Prijs: € 29,95 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Vakblad Vroeg en IMH Nederland.

Ja, ik doe mee met dit webinar >

deel: