beer interventie

Webinar ‘Vroege interventie bij problemen in spel, communicatie of contact’ op 12 mei

Bij veel kinderen tussen 1 en 3 jaar lijkt de ontwikkeling op het gebied van spel, contact of communicatie risicovol te verlopen. De BEER interventie is een middel om – zonder diagnose – gerichte hulp in te zetten. Het doel is drempels weg te nemen, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen. Tijdens een webinar van IMH Nederland en Vakblad Vroeg op donderdagochtend 12 mei informeren Claudine Dietz en Michelle Snijder je over de ins & outs van deze bijzondere interventie. 

Welke technieken kun je gebruiken om de vroege ontwikkeling van contact, spel en communicatie te stimuleren? Deze vraag staat centraal tijden het webinar over de meerwaarde van BEER (Blended E-health for children at Early Risk). Naast een aantal huisbezoeken volgen ouders een e-health programma. De interventie helpt ouders om op een speelse manier bij hun peuter of kleuter met specifieke ontwikkelingsbehoeften de juiste aansluiting te vinden.

BEER is ontstaan vanuit de behoefte om bij vroege ontwikkelingsproblemen direct hulp te kunnen bieden, dus zonder dat er al een diagnostiektraject hoeft te worden gestart. Dit geeft een enorme versnelling in het zorgtraject en sluit bovendien beter aan bij de vraag van jonge ouders, omdat die vaak niet bij diagnostiek ligt.

Claudine wijst erop dat bij risico’s in de ontwikkeling van jonge kinderen nu vaak wordt afgewacht. “Doe dat niet”, adviseert zij met klem. “Veel beter is dan direct deze laagdrempelige interventie aan te bieden. Ik wil deelnemers laten zien welke technieken je kunt gebruiken om de vroege ontwikkeling van contact, spel en communicatie te stimuleren. Hierbij gebruiken we het theoretisch DIR-model van Greenspan als ondergrond.”

Beide sprekers geven ook veel praktische informatie over de vroege ontwikkeling van spel, contact en communicatie.

Lees ook: ‘Etiket autisme van ondergeschikt belang bij peuters’

Praktische informatie

Datum: donderdagochtend 12 mei van 9.30 – 11.00 uur
Prijs: 29,95
Organisatie: IMH Nederland en Vakblad Vroeg

Meer informatie en aanmelden >

 

deel: