drs. Ellen Duifhuis

Functie: Kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK
“Ik ben opgeleid als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik werk bij Karakter Apeldoorn in zowel het infantteam als in de zorglijn angst, stemming en overige problemen. Daar doe ik diagnostiek en behandeling. Ik werk graag samen met zowel kind, gezin als breder netwerk en maak hierbij gebruik van de IMH-visie. Ik heb in het verleden samen met Jenny den Boer een pilotonderzoek gedaan naar de effectiviteit van pivotal response treatment (PRT) bij jonge kinderen met autisme. Dit onderzoek is gepubliceerd.”