Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ)

Voor gespecialiseerde hulp heb je een verwijzing nodig van de huisarts, het consultatiebureau/CJG, het sociale wijkteam of Integrale Vroeghulp. Binnen een s-GGZ organisatie met expertise op het gebied van hele jonge kinderen kan onderzoek worden gedaan naar de problematiek van jouw kind (diagnostiek) en kan een begeleidings- of behandelingsplan worden opgesteld. Vaak werken er onder andere kinderpsychiaters en psychologen.

Het kan voor ouders best heftig voelen om met je nog hele jonge kind verwezen te worden naar de gespecialiseerde GGZ. Toch is het belangrijk om de ontwikkeling niet onnodig af te wachten wanneer een ontwikkelingsstoornis zoals ASS wordt vermoed. Het gaat er niet zo zeer om dat er ‘een label’ wordt geplakt. Belangrijk is dat op tijd gerichte hulp kan worden ingezet en kan worden voorkomen dat je kind ontwikkelingskansen mist. Ook kan worden bekeken op welke manier je gezin eventueel kan worden ondersteund. Je kunt hiervoor terecht bij gespecialiseerde Expertiseteams voor Autisme bij Jonge Kinderen (AJK-teams).