Algemene ontwikkeling van kinderen

Alle kinderen maken een andere ontwikkeling door; ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Sommige kinderen zijn snel met het zeggen van eerste woordjes of zetten vlot hun eerste stapjes. Bij andere kinderen gaat dat juist wat trager.

Wat is ‘normaal’ in de ontwikkeling van kinderen?

Om er achter te komen of er mogelijk sprake is van een ontwikkelingsprobleem zoals een autisme spectrum stoornis (ASS), is het allereerst belangrijk om te weten welke vaardigheden de meeste kinderen op een bepaalde leeftijd beheersen.

Er zijn veel websites met informatie over de ontwikkeling van kinderen. De informatie op sommige websites is echter niet altijd juist of niet goed onderbouwd. De volgende websites geven betrouwbare informatie over de algemene ontwikkeling van jonge kinderen.

GroeiGids
De GroeiGids is de voorlichtingsgids waar alle verloskundigen, kraamverzorgenden, opvoedingsadviseurs, medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en scholen mee werken. Het is een serie van 7 delen, die (aanstaande) ouders informatie biedt over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van hun kind. Vanaf het moment van een kinderwens tot en met de puberteit. Een lange tijd dus, waarin zich steeds weer vragen voordoen over het opgroeien van een kind.

De GroeiGids is als app (App Store en Play Store) en online beschikbaar.

Nederlands Jeugdinstituut
De basis van opvoeding en ontwikkeling van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) geeft informatie over de factoren binnen een gezonde opvoeding en ontwikkeling en bespreekt opvoedingsopgaven en problemen die aanwezig kunnen zijn.

Het NJI is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Het NJI draagt zo bij aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Voor meer informatie over het NJI kun je terecht op www.nji.nl.

Lees ook: afwachten of actie ondernemen