Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken op 18 maart

Webinar vroegsignalering bij autisme: herkennen en bespreken op 18 maart

Jonge kinderen (baby’s, dreumes en peuters) die later een autisme spectrum stoornis blijken te hebben, geven vaak al vroeg in hun ontwikkeling signalen af die wijzen op een minder vanzelfsprekende ontwikkeling.

Het is belangrijk deze signalen tijdig te herkennen en deze vervolgens op een adequate manier met ouders te bespreken. Zo ontstaat er ruimte om op maat te kunnen doen wat nodig is. Want vroeginterventie op jonge leeftijd blijkt van groot belang; niet alleen voor de ontwikkeling van het jonge kind met autisme (kenmerken), maar ook voor zijn/haar ouders.

In dit webinar leer je:

  • De eerste signalen van autisme beter herkennen bij baby’s, peuters en kleuters;
  • Hoe je deze signalen bespreekbaar kunt maken met ouders.

Aan de hand van casuïstiek worden tijdens dit webinar alarmsignalen en de CoSoS (Communicatieve en Sociale ontwikkeling Signalen) besproken. Je krijgt meer inzicht in de signalen die kinderen met autisme kunnen presenteren, signalen die u als professional kunnen wijzen op autisme.

Lees meer over dit webinar

Op 22 april is er ook een webinar over Vroegsignalering van autisme bij jonge kinderen via Vakblad Vroeg. Meer informatie lees je binnenkort op de website van Vabklad Vroeg.

deel: