Aandachtspunten

Om signalen goed te herkennen, adequaat te screenen bij een vermoeden van ASS, de uitslag op waarde te beoordelen en ouders te ondersteunen in het vinden van de juiste hulp zijn de volgende aandachtspunten voor de professional van belang:

  • Beschikken over voldoende kennis. Voor meer informatie zie Training en scholing.
  • Vaardigheden ontwikkelen in het delen van zorgen met ouders en het bespreken van vervolgstappen. Professionals hebben een ondersteunende rol; ouders zijn leidend en bepalen het tempo.
  • Een goed overzicht hebben van de sociale kaart in de desbetreffende regio.
  • Er voor zorgen dat in de beoordeling informatie vanuit verschillende bronnen wordt geïntegreerd.