vroeg passende zorg

Congres Vroeg pASSende zorg: 29 maart 2022

Bent je een (zorg)professional die met jonge kinderen werkt? Kom dan naar het congres VroegpASSende zorg op 29 maart en leer waarom ook jij een belangrijke rol speelt bij het vroeg herkennen van autisme.

Het zo vroeg mogelijk herkennen van signalen van autisme (ASS) is van groot belang! Zo kan er aan kinderen tijdig specialistische diagnostiek en passende zorg worden geboden. Dit is niet alleen beter voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor de begeleiding van de ouders.

De sprekers aangesloten bij het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind leren je aan de hand van praktijkvoorbeelden:

  • Inzicht te krijgen in dilemma’s die kunnen spelen bij vroegsignalering van ontwikkelingsstoornissen (en autisme in het bijzonder) en hoe daar keuzes in gemaakt kunnen worden
  • Vroege signalen van autisme te herkennen en bespreekbaar te maken met ouders
  • Op een holistische manier naar de ontwikkeling van een kind te kijken aan de hand van een diagnostisch profiel (met behulp van de DC:0-5)
  • Zicht te krijgen op mogelijke vroege interventies
  • Enkele basale interventietechnieken voor het stimuleren van contact en communicatie, die direct toepasbaar zijn in de praktijk

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen.

Meer informatie en aanmelden >

deel: