BEER oudertraining voor peuters 

BEER oudertraining voor peuters 

BEER is een pas ontwikkelde, speelse en laagdrempelige oudertraining voor ouders van jonge kinderen (12 tot ca. 30 maanden). De BEER oudertraining wordt ingezet bij hele jonge kinderen over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag. Vaak is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

BEER wordt nu alleen aangeboden in de regio Nijmegen, waar de training wetenschappelijk wordt onderzocht. De pilot fase van het onderzoek is bijna afgerond. In deze fase neemt een kleine groep kinderen en hun ouders deel aan het onderzoek. Aan de hand van eerste ervaringen van hulpverleners en ouders zal de inhoud van de training verder worden aangescherpt.

Om het effect van de BEER oudertraining te kunnen onderzoeken, wordt BEER vervolgens in een grotere studie onderzocht. Twee groepen worden met elkaar vergeleken: een BEER groep en een groep kinderen en ouders die gebruikelijke zorg ontvangt. In iedere groep zullen 44 kinderen met hun ouders deelnemen. Deze fase van het onderzoek start in november 2019. 

Vanuit het landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind treft men voorbereidingen om BEER landelijk uit te rollen.

Lees meer over de BEER oudertraining voor peuters

deel: