Hulp inschakelen

De professional met wie je je zorgen over je kind hebt besproken kan adviseren om hulp in te schakelen en kan je doorverwijzen. In overleg met jou wordt gekeken welke hulp het best passend is. Je kunt dan denken aan:

1. Een andere eerstelijnshulpverlener of instantie

Je kunt daarbij denken aan de volgende hulpverleners of instanties:

  • een logopedist als taal-spraakproblemen zijn of als er eetproblemen zijn;
  • een fysiotherapeut bij een achterstand op het gebied van de fijne of grove motoriek;
  • een eerstelijns kinderpsycholoog of praktijkondersteuner van de huisarts als men verwacht dat de problematiek met een kortdurend traject opgelost kan worden;
  • een diëtist als sprake is van over- of ondergewicht.

De meeste eerstelijnshulpverlening wordt vanuit de basisverzekering vergoed (let op: soms wel pas na het betalen van het eigen risico).

2. Een meer gespecialiseerde organisatie/hulpverlener

Bij mogelijke medische problemen kan men verwijzen naar een medisch specialist, zoals een kinderarts, een kinderneuroloog, een kno-arts of een kinderrevalidatie centrum. Bij aanhoudende zorg over gedrag en/of ontwikkeling (bijvoorbeeld bij een vermoeden van autisme) kan een organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ) ingeschakeld worden. Lees meer over gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.