Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ)

Voor gespecialiseerde hulp heb je een verwijzing nodig van je huisarts, het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het sociale wijkteam of Integrale Vroeghulp (IVH).

Een s-GGZ organisatie met expertise op het gebied van hele jonge kinderen kan onderzoek doen naar de problematiek van jouw kind (diagnostiek). Zij kan een begeleidings- of behandelingsplan opstellen. Bij een s-GGZ organisatie werken onder andere kinderpsychiaters en psychologen.

Het kan ouders best heftig voelen om voor je kind een verwijzing te krijgen naar de gespecialiseerde GGZ. Toch is het belangrijk om de ontwikkeling niet af te wachten als je een ontwikkelingsstoornis zoals autisme vermoedt. Het gaat niet om het krijgen van ‘een label’, maar het is belangrijk je op tijd gerichte hulp kunt inzetten. Zo kun je voorkomen dat je kind ontwikkelingskansen mist.

Ook kan de gespecialiseerde GGZ je adviseren op welke manier je gezin eventueel kan worden ondersteund. Je kunt hiervoor terecht bij gespecialiseerde Expertiseteams voor Autisme bij Jonge Kinderen (AJK-teams) bij jou in de buurt.