Floorplay

FloorPlay is een ontwikkelingsgerichte spelmethodiek voor jonge kinderen bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt en waarbij de ouder-kind relatie centraal staat.

De methodiek Floorplay is gebaseerd op het DIR/Floortime model van Greenspan en Wieder. DIR staat voor Developmental, Individual differences en Relationship based. Developmental verwijst naar zes opeenvolgende ontwikkelingsfasen. Per fase staat steeds een andere ontwikkelingstaak centraal die een specifieke benadering vraagt vanuit de ouder/omgeving.  Individual differences verwijst naar het unieke biologische profiel van kwetsbaarheden en behoeftes bijvoorbeeld in de verwerking van prikkels. Relationship based verwijst naar de affectieve relatie.

FloorPlay richt zich op het versterken van de betrokkenheid en gerichtheid van het kind op zijn/haar omgeving. De ouder is volgend en sluit aan bij de interesses van het kind. Vandaaruit stimuleert de ouder het kind op speelse wijze nieuwe ervaringen op te doen op het gebied van spel, contact, communicatie en helpt hij/zij het kind betekenis te geven aan dagelijkse (emotionele) ervaringen. Doelen en speltechnieken zijn voor elk kind anders, afhankelijk van zijn/haar DIR-profiel.

De effectiviteit van FloorPlay/Floortime is op verschillende manieren onderzocht in Nederland en het buitenland en laat gunstige effecten zien. In Nederland zijn 2 (pilot) studies uitgevoerd door Dishoeck et al. (2016) en Aphen et al. (2016).  Een grote Amerikaanse RCT-studie naar de Floortime methodiek is uitgevoerd en beschreven door Solomon in zijn PLAY project (2007).

Alphen, P., Hoevenaars, J., Kollenburg, van, N. (2016). FloorPlay; de ‘kracht’ van ouders in de behandeling. Sint-Michielsgestel: Koninklijke kentalis 

Dishoeck van P., Dietz, C., Wiel, N. van. (2016). Een pilotstudie naar de effecten van FloorPlay: een ouder-kind interactie behandeling. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Maart, editie 3.

Greenspan, S., & Wieder, S. (2007). The DIR/Floortime approach to autistic spectrum disorders. In E. Hollander, & E. Anagnostou (Eds.), Clinical manual for the treatment of autism (pp. 179–210). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 

Solomon, R., Necheles, J., Ferch, C. & Bruckman, D. (2007). Pilot study of a parent-training program for young children with autism: the PLAY Project Home Consultation Program. Autism, 11(3): 205-224