Stap 4. Professionele hulp inzetten

Niet altijd is het nodig om professionele hulp in te zetten voor je kind met ASS. Sommige kinderen functioneren goed met kleine aanpassingen in de omgeving. Toch is het goed om op de hoogte te zijn van wat eventueel geboden kan worden. Voor andere kinderen waarbij sprake is van stilstand in de ontwikkeling, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen is het wel belangrijk dat tijdig professionele hulp wordt ingezet.

Behandeling van het jonge kind met ASS gaat in principe via de ouder-kind interactie. Jonge kinderen zijn in hun ontwikkeling nog zeer sterk afhankelijk van hun ouders/ verzorgers. Ouders brengen veel tijd door met hun kind en hebben het beste zicht op de verschillende situaties waarin hun kind terecht komt. Ouders kunnen dus ook belangrijke informatie geven over wat wel en niet helpt of bij het begrijpen van de ontwikkeling van het kind, bij bijvoorbeeld de begeleidster van het kinderdagverblijf.

Waar kun je aan denken bij professionele hulp voor je kind?

Problemen die ouders ervaren met hun kind met ASS kunnen heel verschillend zijn. Vandaar ook dat de hulp die wordt geadviseerd per kind, per ontwikkelingsfase en per gezin verschillend kan zijn. Onderdeel van een diagnostiek traject  is dat er een onderbouwd behandelplan gemaakt wordt, specifiek gericht op jouw kind en jouw gezin.  Hierin wordt een advies gegeven ten aanzien van behandelmethodieken en doelen. Daarin zijn verschillende mogelijkheden.

Bekijk dit overzicht van behandelvormen. Dit overzicht is zeker niet volledig maar biedt hopelijk wel een goed idee van de mogelijkheden.