Mijn kind heeft (mogelijk) autisme, wat nu?

Het moment waarop voor het eerst gesproken wordt over kenmerken van autisme bij een kind, of dat een diagnose autisme (Autisme spectrum stoornis, ASS) wordt gesteld, wordt door ouders heel verschillend beleefd. De ene ouder ziet zijn of haar vermoedens bevestigd, soms na een lange zoektocht naar hulp en voelt opluchting. De andere ouder is vooral geschrokken. Er kan ongeloof zijn, boosheid, schuld, schaamte en/of een verschil in zienswijze tussen ouders. In ieder geval hebben vrijwel alle ouders heel veel vragen.

Op deze pagina’s wordt informatie gegeven over welke stappen je kunt nemen vanaf het moment dat er een serieus vermoeden van autisme bestaat. De informatie is gericht op wat je zelf al kunt doen om de ontwikkeling van je kind te stimuleren of gedrag positief te beïnvloeden, en wat professionele hulp hieraan toe zou kunnen voegen: